AFAS Profit Implementatie Ondersteuning

Wij hebben als doel uw organisatie optimaal te laten werken met AFAS Profit.
Dat begint bij de basis:

 • op welke manier kunt u AFAS Profit het beste inzetten, implementeren en beheren?
 • assisteren b.v. bij het vraagstuk van data conversie naar een nieuw systeem.

Wij bieden advies en consultancy op de volgende gebieden:

 • BEHEER van AFAS Profit
 • Inrichting van uw AFAS Profit beheer organisatie
 • Ondersteuning tijdens uitrol van AFAS Profit

Na de initiële implementatie van AFAS Profit is er vrijwel in elke organisatie de vraag:
– “Hoe richt ik mijn beheersorganisatie in?”
Dit wordt vaak pas in een te laat stadium van een project ingericht,
terwijl er direct na de implementatie een enorme operationele druk komt te staan op de beheersorganisatie.

 

Wij kunnen u helpen de volgende vragen te beantwoorden tijdens het implementatie traject:

 • Hoe gaan we om met incidenten, problemen en wijzigingen?
 • Welke functies en bijhorende functieprofielen zijn nodig voor het beheer?
 • Moet alles zelf gedaan worden of kunnen we efficiënt zaken uitbesteden?

Procesoptimalisatie

Optimalisatie met AFAS,

 • Onder procesoptimalisatie wordt alles verstaan wat nodig is om processen   efficiënter voor de organisatie te laten werken.
 • Door processen zoveel mogelijk te optimaliseren kan een financieel voordeel worden behaald en   daarmee een concurrentievoordeel.

Kosten besparen door middel van bedrijfsprocessen effectief in te zetten in crisistijden

De economische crisis is een lastige tijd, maar bied wel een uitgelezen kans om aan de slag te gaan met interne processen.
Elk bedrijf moet tegenwoordig procesgericht gaan denken en werken.
Met alle nieuwe IT- en kwaliteitssystemen is dit onvermijdelijk geworden.
Hoe pak je dit aan? Begin in ieder geval met een goede procesbeschrijving.

AFAS Profit Procesoptimalisatie

Applicatiebeheer

Continuïteit gewaarborgd.

Een eenmaal opgeleverde AFAS applicatie blijft niet als vanzelf aan alle wensen voldoen en om deze draaiend te houden is gespecialiseerde kennis nodig.

Wanneer uw organisatie verandert, zal dit vaak zijn weerslag hebben op de in gebruik zijnde applicatie(s).

 • Er kunnen bijvoorbeeld kleine technische aanpassingen nodig zijn of er treden defects op die opgelost moeten worden.
 • Zal uw website of applicatie bijvoorbeeld goed blijven functioneren als het aantal gebruikers toeneemt?
 • Als er een storing optreedt, hoe kan deze dan zo snel mogelijk verholpen worden?
 • Als een urgente wijziging noodzakelijk is, wie kan deze snel realiseren?
AFAS Profit Applicatiebeheer
Als verantwoordelijke voor de ICT binnen uw organisatie wilt u zich liever niet met bovenstaande vragen bezighouden of zorgen hoeven te maken over de continuïteit van de applicatie. Zeker niet als ze ook nog een bedrijfskritieke rol hebben.

Wij nemen deze zorg graag uit handen en bieden met onze beheerorganisatie diensten die garant staan voor operationele zekerheid.
U kunt bij ons terecht voor het beheer van uw broncode, het doorvoeren van wijzigingsverzoeken, het oplossen van incidenten en het waarborgen van kennis van uw applicatie.

Optimaal werken met AFAS Profit

AFAS Implementatie & ondersteuning, kosten besparen & continuïteit waarborgen
Vrijblijvend informatie aanvragen